Disclaimer

Disclaimer
Because of my severe visual impairment and cancer, I am limited in what I can do.  In order to find a hobby, I decided to create and compose my own jam tracks for my music practice sessions.  All my tracks are completely unique, and they are never copied from other artists or other songs.  All my music and jam tracks on newman-karlsson.com are composed and arranged by the chord in several different styles of music.

It is not my intention to copy
another person’s music;  however, if you discover that my music resembles someone else’s, it may be because my music is built around similar styles and chords.  I am sorry that the pages are not embellished, I am severely visually impaired and doing the best I can, I spend most of my energy on providing the top jam tracks for musicians to use in their next jam session.

STIM
When I am a member In STIM I have certain rules to follow when I post my own music on kjellsweb.com. I do not link to any company. I do not offer download, I do not offer sales, I do everything on the web myself, server is VPS in country Germany. https://newman-karlsson.com/   is for friends and acquaintances who wish to listen to my music. Bonnie Newman and I have a collaboration over the Internet. Bonnie has all the rights to her lyrics. Bonnie is a member of the US and BMI.

På Svenska STIM
Då jag är medlem I STIM har jag vissa regler att följa när jag lägger upp min egen musik på newman-karlsson.com. Jag länkar ej till något företag. Jag erbjuder inte nedladdning, jag erbjuder inte försäljning, jag gör allt på webben själv,newman-karlsson.com är för vänner och bekanta som önskar lyssna på min musik. Bonnie Newman och jag har ett samarbete över Internet. Bonnie har alla rättigheter till sina texter. Bonnie är medlem i USA och BMI.

Gravt synskadad med 2 cancerdiagnoser.
Disclaimer
På grund av min allvarliga synskada och cancer är jag begränsad i vad jag kan göra. För att hitta en hobby bestämde jag mig för att skapa och komponera min egen musik för att träna till  Alla mina spår är helt unika och de kopieras aldrig från andra artister eller andra låtar. All mina musik- och jamspår på newman-karlsson.comär komponerade och arrangerade av ackordet i flera olika musikstilar.

Det är inte min avsikt att kopiera
en annans musik; men om du upptäcker att min musik liknar någon annans kan det bero på att min musik är byggd kring liknande stilar och ackord. Jag är ledsen att sidorna inte är utsmyckade, jag är svårt synskadad och gör det bästa jag kan, jag spenderar mest av min energi på att tillhandahålla de bästa jamspåren för musiker att använda i deras nästa komposition.