Pink Quonset Hut In The Desert

Kjell Karlsson Bonnie Nadine Newman

Pink Quonset Hut In The Desert
by Bonnie Nadine Newman IPI number 894007422
and Kjell Karlsson IPI number 290121300
Lyrics by: Bonnie Nadine Newman USA
Vocals: Bonnie Nadine Newman USA
Music Mastermix: Kjell Karlsson Sweden
Composition: Kjell Karlsson, Sweden